ต่อใบขับขี่ 2566 แบบ Walk in จองคิวออนไลน์ สรุปให้ทุกขั้นตอน เอกสาร ค่าใช้จ่าย

ต่อใบขับขี่ 2566 รวบรวมข้อมูลจาก กรมขนส่งทางบก เกี่ยวกับการต่อใบขับขี่ทั้งแบบ Walk in รวมถึง จองคิวผ่านระบบออนไลน์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง รวมถึงเอกสารสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อม และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ แบบ Walk in สามารถเดินทางไปต่อใบอนุญาตขับขี่ได้ที่ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ แต่ต้องผ่านการอบรมทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com แล้วเท่านั้น
หากผ่านการอบรมดังกล่าวแล้ว ก็สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue เพื่อต่อใบขับขี่ได้เลย โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 • ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน กรอกรหัสผ่านให้เรียบร้อย
 • เลือกสำนักงานขนส่งที่จะเดินทางไป
 • เลือก “งานใบอนุญาต” และเลือกประเภทรถที่ต้องการต่อใบขับขี่
 • กรอกข้อมูลใบขับขี่ วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ
 • เลือกประเภทงานเกี่ยวกับการต่ออนุญาตใบขับขี่
 • เลือก วันและเวลา จากนั้นกด ยืนยันการจอง
เอกสารที่ต้องเตรียม
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • ใบขับขี่ฉบับเดิมที่หมดอายุไปแล้ว
 • หลักฐานผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning
 • คิวที่จองผ่านแอปฯ DLT Smart Queue
 • ใบรับรองแพทย์
ค่าใช้จ่าย
 • สำหรับค่าธรรมเนียม และค่าต่อใบขับขี่นั้น รถยนต์จะอยู่ที่ 505 บาท ส่วนรถจักรยานยนต์ราคา 255 บาท
ทั้งนี้ สามารถต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนหมดอายุได้ 90 วัน และหมดอายุได้ไม่เกิน 1 ปี แต่หากหมดอายุเกิน 3 ปี ผู้ต่อใบขับขี่ต้องเข้าอบรมทดสอบข้อเขียน และทดสอบการขับรถใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลประกอบจาก กรมขนส่งทางบก
ที่มา:กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

Similar Posts