สลากออมสิน 2 ปี เพิ่มรางวัล…ต้อนรับปีใหม่ 2566

สลากออมสิน 2 ปี (ใบสลากและดิจิทัล) เพิ่มรางวัล…ต้อนรับปีใหม่ 2566 ลุ้นเพิ่มรางวัลพิเศษ มูลค่ารวม 24 ล้านบาท  ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 65 – 31 ม.ค. 66
จุดเด่น
สลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี งวดที่ 230 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ
  • ครบอายุได้รับเงินต้นคืน
  • ลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน รางวัลที่ 1 : 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
รายละเอียดหลักเกณฑ์

เงินรางวัล


ดอกเบี้ยครบอายุ

การออกรางวัล
  • ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 1 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)และสื่อออนไลน์(Facebook:LiveNBT2HD) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น
โครงการ “สลากออมสิน 2 ปี ฉลองปีใหม่ 2566”
ระยะเวลาโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1. ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) หรือสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปีในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 เท่านั้น
2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
รางวัลพิเศษของโครงการ
รางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 24 รางวัลรวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 24 ล้านบาทโดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 24 รางวัล
การออกรางวัลพิเศษ
ออกรางวัลจำนวน 2 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ธันวาคม 2565   จำนวน   12 รางวัล  รวม  12 ล้านบาท
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวน   12 รางวัล  รวม  12 ล้านบาท
การรับเงินรางวัลพิเศษ
โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1115 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา:ธนาคารออมสิน

Similar Posts