นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

BaanNut99 ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.baannut.com ซึ่งอยู่ในความดูแลของ BaanNut99  และดำเนินการจัดทำ “นโยบายสิทธิส่วนบุคคล” (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ www.baannut.com โดย BaanNut99 มีหน้าที่ในการรักษาความน่าเชื่อถือ จึงดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากบุคคลอื่นดังนี้

•  BaanNut99 ดำเนินการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนด

• การเผยแพร่ข้อมูลหรือการแบ่งปันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

•  BaanNut99 จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมเท่านั้น

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้จะใช้ดำเนินการกับ www.baannut.com และ , หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โดเมนเนม www.baannut.com หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล BaanNut99 จะดำเนินการแจ้งผู้ใช้ทันที

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

• เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น BaanNut99 จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ IP Address, Browser, Domain name, เวลาที่เยี่ยมชม, การใช้บริการก่อนที่เข้ามาที่เว็บไซต์ www.baannut.com เนื้อหาที่รับชม และประสบการณ์ของผู้ใช้ภายในเว็บ www.baannut.com

• ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ชื่อ , นามสกุล , อีเมล , หมายเลขโทรศัพท์

• www.baannut.com  ขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หากผู้ใช้เห็นว่าไม่สมควร และไม่ต้องการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้สามารถยกเลิกได้ทันที

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

• www.baannut.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่จะได้รับ การยินยอมจากผู้ใช้เท่านั้น

• ในกรณีที่ www.baannut.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ  จะกำหนดให้www.baannut.com บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความ ปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ ห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยเด็ดขาดนอกเหนือจากกิจกรรมของ www.baannut.com เท่านั้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล www.baannut.com จึงกำหนดกฎและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลด้วยการเข้ารหัสข้อมูล โดยการใช้ Secure Socket (SSL) Protocal เข้ามาใช้ในการรับส่งข้อมูล

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่  www.baannut.comส่งไปยัง Browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ลงไปในระบบของผู้ใช้แล้ว จะทำให้เว็บไซต์ www.baannut.com สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Browser หรือ ทำการลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานก่อน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่  www.baannut.com อาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือติชมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว www.baannut.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

BaanNut99 

Address : 136/92 ซอยเทียนทะเล20 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Tel : 098-742-3936  ID Line.baannut99

E-mail : baannut99@gmail.com