เงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ดอกเบี้ยสูง

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน จาก LH Bank อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์

 

โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ – 16 ม.ค. 66

 

ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี
เงื่อนไข
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน
1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร, ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และสหกรณ์เท่านั้น
2. เปิดบัญชีครั้งแรก หรือฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือบัญชี ร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 500,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

4. ไม่สามารถถอนเงินต้นบางส่วนได้

5. กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก  ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเงินฝากเดิม (ระยะเวลา 3 เดือน) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ตามประเภทผู้ฝากเดียวกัน ตามประกาศในขณะนั้น

7. ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 – 16 มกราคม 2566
สามารถใช้ร่วมกับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1327

ที่มา:ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

Similar Posts