บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน, 11 เดือน และ 18 เดือน
  • สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
  • ระยะเวลาฝาก 1 – 30 พฤศจิกายน 2566
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

Similar Posts