ฝากสลากออมสิน 2 ปี วันนี้ พร้อมลุ้นรับเงินรางวัลสุดปัง มูลค่ารวม 60 ล้านบาท


♥ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท

♥ลุ้นเพิ่มรางวัลพิเศษ 30 ล้านบาท (รางวัลละ 3 ล้านบาท จำนวน 10 รางวัล)

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

จุดเด่น

สลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี งวดที่ 238 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน  รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 30 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

  • ครบอายุได้รับเงินต้นคืน
  • ลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน รางวัลที่ 1 : 30 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

จุดเด่น

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล อายุ 2 ปี งวดที่ 237 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 30 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

  • ครบอายุได้รับเงินต้นคืน
  • ลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน รางวัลที่ 1 : 30 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
  • มูลค่าการลงทุนต่อหน่วยไม่มาก
  • สามารถตั้งชื่อนามแฝงได้ตามที่ต้องการ (ไม่เกินจำนวนตัวอักษรและวรรคที่ธนาคารกำหนด)
  • สรุปรวมรายการสลากดิจิทัลทั้งหมด ไว้ในหน้าจอเดียว
  • ทำรายการ ฝาก – ถอน – ตรวจสอบข้อมูล – สอบถามยอดคงเหลือ สลากดิจิทัล ได้ด้วยตนเองทุกวันตามต้องการ ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) Application บนมือถือ
  • แจ้งเตือนผลการถูกรางวัลสลาก ผ่าน Push Notification และทราบผลการถูกรางวัลรวมของสลากแต่ละฉบับ

ที่มา:ธนาคารออมสิน

Similar Posts