มหกรรมบ้านธนาคาร 66 ศาลายา จังหวัดนครปฐม

มหกรรมบ้านธนาคาร 66 ศาลายา จังหวัดนครปฐม จัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา จังหวัดนครปฐม วันที่15 – 17 ก.ย. 2566 เวลา 10:00 – 20:00 น.

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคารซึ่งได้มาจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้ จากการบังคับคดีและจากการเช่าซื้อ อันได้แก่ ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด โดยนำทรัพย์สินรอการขาย ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดเพชรบุรี ออกขายในราคาพิเศษ ในงานมหกรรมบ้านธนาคาร 66 ศาลายา จังหวัดนครปฐม จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ผู้สนใจซื้อสามารถจองซื้อทรัพย์ โดยต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์สินเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ทุกรายการทรัพย์ และสามารถไปชมทรัพย์ด้วยตนเองได้ทุกวัน ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สินธนาคาร หรือดูผ่าน  Application : GHB All Home หรือเว็บไซต์บ้านมือสองของธนาคาร www.ghbhomecenter.com

โดยผู้จองซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระเงินประกันการเข้าอยู่อาศัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของราคาที่ซื้อได้ และเงินมัดจำงวดที่ 1 ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA พร้อมขายของธนาคาร” ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข การใช้อัตราดอกเบี้ยสำหรับซื้อทรัพย์ NPA พร้อมขายของธนาคาร หรือผ่อนชำระเงินดาวน์โดยไม่เสียดอกเบี้ย ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของมาตรการจูงใจสำหรับ ผู้ซื้อทรัพย์ธนาคาร ตามที่ธนาคารกำหนดทรัพย์สินรอการขายที่ธนาคารนำออกขาย ขายตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

>>คลิก>>ระเบียบเงื่อนไขข้อสัญญาวิธีการซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โทร.02-645-9000 กด 5 เวลาทำการ จ.-ศ. เวลา 08.30-16.30 น.

Similar Posts