ฤกษ์งานยามดี ปลูกเรือน ขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์งานยามดี ปลูกเรือน ขึ้นบ้านใหม่

ใครกำลังเตรียมยกเสาเอก เสาโท หรือกำลังเตรียมย้ายบ้านใหม่ อ่านกันไว้รับรองไม่ผิดหวัง
วันนี้มีข้อชวนคิดชวนขึ้นบ้านใหม่ (ให้ถูกๆ) มาจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านมาเล่าให้ฟัง ใครกำลังเตรียมยกเสาเอก เสาโท หรือกำลังเตรียมย้ายบ้านใหม่ อ่านกันไว้รับรองไม่ผิดหวัง ไม่เฉพาะแต่บ้านเรือนไทย แต่กับบ้านใหม่หลังตึก ก็อ่านไว้ประยุกต์ใช้ได้เหมือนกัน
ขึ้นชื่อว่าบ้านแล้ว ย่อมเป็นอะไรที่รักที่ผูกพัน คำโบราณว่าปลูกเรือนผิดคิดจนเสาเรือนพัง ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ตามธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ การปลูกบ้านสร้างเรือนถ้าไม่ถูกโฉลกกับเจ้าของ ความทุกข์ความเดือดร้อนจะมาเยือน ดังนั้นการปลูกสร้างจึงควรเลือกวัน เวลา เดือน ปี หรือโฉลก และวิธีปลูกให้ถูกต้องตามธรรมเนียม จริงๆ แล้ว สมาคมฯ เขามีการดูฤกษ์ยามทั้งแบบไทยและแบบจีน วันหลังจะเล่าธรรมเนียมจีน แต่วันนี้ขอว่าเอาการดูฤกษ์ยามแบบไทย ซึ่งนิยมดูวันเดือนปีของวันยกเสาเอกเป็นหลักดังนี้

ปลูกเรือนวันใดดี

  • วันอาทิตย์ ท่านห้ามปลูก ความอุบาทว์จัญไรจะเกิด
  • วันจันทร์ ท่านว่าปลูกได้ จะมีลาภ ผ้าผ่อนท่อนสไบบังเกิดแก่เจ้าของเรือน
  • วันอังคาร ท่านห้ามปลูก จะเกิดอันตรายจากไฟ
  • วันพุธ ท่านว่าดี จะมีลาภเป็นของขาวเหลืองอยู่เนืองๆ แล
  • วันพฤหัสบดี ท่านว่าดี จงปลูกเถิดจะได้ลาภ และความสุขพูนทวี
  • วันศุกร์ ท่านว่า ห้ามปลูก จะมีทุกข์และสุขเท่ากัน
  • วันเสาร์ ท่านห้ามปลูกเด็ดขาด จะเกิดถ้อยความ มีคนเบียดเบียน และจะมีเรื่องเดือดร้อนใจ

ปลูกเรือนเดือนใดดี

  • เดือนอ้าย (เดือน 1) ท่านว่า จะทำมาค้าขึ้น จะได้เป็นเศรษฐี เพราะกิจการค้านั้น
  • เดือนยี่ (เดือน 2 ) ท่านว่าดี มีสิริในการป้องกันศัตรูทั้งมวล
  • เดือนสาม ท่านห้ามปลูก จะมีภัย ศัตรูเบียดเบียน
  • เดือนสี่ ท่านว่าปลูกดีจะมีลาภ จะมีความสุขกายสบายใจ
  • เดือนห้า ท่านว่า จะเกิดทุกข์ร้อนไม่สบายใจ
  • เดือนหก ท่านว่าประเสริฐ จะส่งผลให้เงินทองไหลมาเทมา
  • เดือนเจ็ด ท่านห้ามปลูก จะเป็นอันตรายแก่ทรัพย์ที่หาไว้ได้แล้ว จักถูกโจรลัก หรือจนต่อไฟ
  • เดือนแปด ท่านห้ามปลูกเรือนในเดือนนี้ เงินทองข้าวของที่เก็บไว้ จะมิอยู่คง
  • เดือนเก้า ท่านให้เร่งปลูกเรือน ถ้ารับราชการจะได้รับการปูนบำเหน็จแล ถ้ามิได้รับราชการก็จะเจริญในการประกอบอาชีพแล
  • เดือนสิบ ท่านห้ามปลูก จะได้รับอันตรายจากโทษทัณฑ์ อาญาแผ่นดินและการเจ็บไข้ได้ป่วย
  • เดือนสิบเอ็ด ท่านห้ามปลูก จะถูกคนหลอกลวงเอาของและสิ่งหวงแหน
  • เดือนสิบสอง ท่านว่าควรเร่งปลูก จะได้เงินทองข้าวของ ช้างม้า ข้าทาสผู้ซื่อสัตย์แล

ปลูกเรือนปีใดดี

  • ปีชวด ให้เอากิ่งไม้คูน หรือไม้ราชพฤกษ์ มัดเสาแล้ว จึงยกเสาลงหลุม เป็นมงคลแล
  • ปีฉลู ให้เอาผ้าขาวม้าห่อกล้วยพันปลายเสา เอากิ่งตูม 3 กิ่งมามัด จึงยกเสาลงหลุมดีนักแล
  • ปีขาล ให้เอาข้าวใส่กระทง 3 อันมาวางบนเสา แล้วเอาน้ำมารด 3 ขัน จึงยกเสาลงหลุมดีนักแล
  • ปีเถาะ ให้เอาใบตะเคียน ใบหูดหอม และต้นกล้วยมัดปลายเสา แล้วจึงยกเสาลงหลุมดีนักแล
  • ปีมะโรง ให้เอาผ้าห่อใบหูดหอม และกำยานพันปลายเสา แล้วจึงยกเสาลงหลุมดีนักแล
  • ปีมะเส็ง ให้เอาใบทอง 2 กิ่ง ผูกปลายเสา เอาข้าวสุกใส่กระทง 3 กระทง ธูป 3 คู่ เทียน 3 คู่ บูชา แล้วจึงยกเสาลงหลุมดีนักแล
  • ปีมะเมีย ให้เอาใบขี้เหล็ก 3 กิ่ง กวาดตั้งแต่ปลายเสาลงมาถึงต้นเสา 3 ปี แล้วเอาน้ำรดปลายเสา 3 ขัน รอจังหวะ ถ้าได้ยินไก่ขัน จึงยกเสาลงหลุม มีโชคชัยแล (ถ้าไม่มีไก่ขัน ให้ขันสมมติเอา) แล้วจึงยกเสาลงหลุมดีนักแล
  • ปีมะแม ให้เอาใบเงิน 3 ใบ หมากตัวผู้และหมากตัวเมียอย่างละ 3 ใบ กล้วยสุก 3 หน่วย อ้อย 3 ข้อ ใส่ในหลุม แล้วจึงยกเสาลงหลุมดีนักแล
  • ปีวอก ให้เอาเทียน 3 เล่ม ไปผูกต้นเสาทางหัวนอน ต้นไหนก็ได้ แล้วจึงยกเสาลงหลุมดีนักแล
  • ปีระกา ให้เอาเทียน 3 เล่ม ไปผูกต้นเสาทางหัวนอน ต้นไหนก็ได้ แล้วจึงยกเสาลงหลุมดีนักแล
  • ปีจอ ให้เอาข้าวตอกแตก 5 ดอก ใบบัวบก 5 ใบ รองตรงหัวเสาในหลุมก่อน แล้วจึงยกเสาลงหลุมดีนักแล
  • ปีกุน ให้เอาข้าวตอกแตก 5 ดอก ใบบัวบก 5 ใบ รองตรงหัวเสาในหลุมก่อน แล้วจึงยกเสาลงหลุมดีนักแล

 

Similar Posts