ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน2567

ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน2567  สำหรับท่านที่ต้องการจะใช้ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ฤกษ์ย้ายบ้านใหม่ ฤกษ์ปลูกบ้าน ฤกษ์ลงเสาเอก   ฤกษ์จดทะเบียนการค้า  ฤกษ์เปิดกิจการร้านค้าปี2567นี้ จะได้เป็นสิริมงคล มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ

เดือนพฤศจิกายน

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง  ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ธงชัย+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์เหมาะสำหรับบวชพระใหม่  ทำพิธีกรรมทางศาสนา ทางนักบวช เช่น การทำขวัญนาค การอุปสมบท หล่อพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้ารับการศึกษา และ การกระทำทุกอย่างเพื่อความสงบร่มเย็น จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญต่ออายุ  ตั้งศาล ผูกข้อมือ สู่ขวัญ โกนผมไฟ  กิจการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสื่อสาร ขนส่งมวลชน กิจการที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร สัมมนา งานวิจัย จะให้ผลดีเป็นพิเศษ

ยกเว้นผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้จะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 07.26-08.20 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 10.36-11.32 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

———————————————————–

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง ฤกษ์ดีมหาสิทธิโชค+วันฟู+อธิบดี+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่  เปลี่ยนชื่อ-สกุล  เปิดร้านค้าขายออนไลน์  เปิดเว็บไซต์   หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นผู้ที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธ(กลางคืน)ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.15-08.09 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 10.24-11.19น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 12.14-13.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

————————————————-

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12  ปีมะโรง ฤกษ์ดีเป็นศุภะ ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์เหมาะสำหรับบวชพระใหม่  ทำพิธีกรรมทางศาสนา ทางนักบวช เช่น การทำขวัญนาค การอุปสมบท หล่อพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้ารับการศึกษา และ การกระทำทุกอย่างเพื่อความสงบร่มเย็น จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญต่ออายุ  ตั้งศาล ผูกข้อมือ สู่ขวัญ โกนผมไฟ  กิจการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสื่อสาร ขนส่งมวลชน กิจการที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร สัมมนา งานวิจัย จะให้ผลดีเป็นพิเศษ

ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์วันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.42-07.36 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 09.54-10.45 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

————————————————–

วันศุกร์ที่ 15  พฤศจิกายน 2567 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ลาภะ  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ย้ายบ้าน เปิดกิจการใหม่ เซ็นสัญญา เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่  เปลี่ยนชื่อ-สกุล  เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน โอนบ้าน  เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์  หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นงานที่ต้องมีการเซ่นสรวงบวงพลี ไหว้ครู บูชาเทพทั้งปวง แต่ถ้าไหว้พระได้นะค่ะรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.36-07.32 น. เป็นราชาฤกษ์   เวลา 09.45-10.36 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.32-12.28 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 13.42-14.36 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 16.29-17.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

—————————————————

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง  ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ธงชัย+ชัยโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน  เปิดกิจการ เปิดร้านค้าออนไลน์ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน โอนบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล  เปิดเว็บไซต์  หรือใช้กับงานมงคลได้ทั้งปวง จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับต้นไม้ เช่นปลูกต้นไม้ เพาะชำต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้จะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 05.54-06.49 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 08.54-09.49 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.42-11.36 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 12.54-13.49 น.เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.42-16.36 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

————————————————–

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+อธิบดี ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เซ็นสัญญาธุรกิจ ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธ(กลางคืน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.46-09.42 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 10.36-11.32 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.45-13.39 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 15.36-16.29 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

————————————————–

wandee00

ถ้าเอาไปเผยแพร่กรุณาให้เครดิตทางเว็บ
baannut.com ด้วยนะค่ะ

Similar Posts