ฤกษ์ดีเดือนมกราคม2567

ฤกษ์ดีเดือนมกราคม2567 สำหรับท่านที่ต้องการจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านใหม่ ปลูกเรือน ลงเสาเอก  จดทะเบียนการค้า เปิดกิจการร้านค้า ในปี 2567นี้ จะได้เป็นสิริมงคล มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ
เดือน มกราคม
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 1 (อ้าย) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับงานแต่งงาน เปิดกิจการ เปิดร้านค้าออนไลน์ เซ็นสัญญางานโปรเจ็คใหญ่ๆ เปลี่ยนชื่อ-สกุล  เอารถออกจากอู่  ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่ จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
ยกเว้นห้ามงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ขุดดิน ลงเสาเอกไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี
เวลา 07.19-08.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.54-09.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 10.28-11.19น. เป็นราชาฤกษ์

…………………………………………………….
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 1 (อ้าย) ปีเถาะ  ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค  ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้านเปิดกิจการใหม่  เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร จัดหิ้งพระใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล ใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเจ้าสาวเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 08.36-09.26น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 10.16-11.06 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา12.54-13.44น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 14.34-15.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

……………………………………………………
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 1 (อ้าย) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นศุภะ+มหาสิทธิโชค  ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ เหมาะสำหรับบวชพระใหม่  ทำพิธีกรรมทางศาสนา ทางนักบวช เช่น การทำขวัญนาค การอุปสมบท หล่อพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้ารับการศึกษา และ การกระทำทุกอย่างเพื่อความสงบร่มเย็น จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญต่ออายุ  ตั้งศาล ผูกข้อมือ สู่ขวัญ โกนผมไฟ  กิจการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสื่อสาร ขนส่งมวลชน กิจการที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร สัมมนา งานวิจัย จะให้ผลดีเป็นพิเศษ
ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเจ้าสาวเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี
เวลา  07.29-08.19 เป็นภูมิปาโลฤกษ์   เวลา 09.09-09.59 น.เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 10.49-11.39 น. เป็นราชาฤกษ์   เวลา 12.47-13.37น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา  14.47-15.37 เป็นภูมิปาโลฤกษ์   เวลา 16.27-17.17 น.เป็นเทวีฤกษ์

………………………………………………….
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันธงชัย+ศุภะ   ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน  เปิดกิจการ เปิดร้านค้าออนไลน์ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ ทำสัญญาซื้อขายบ้านที่ดิน  ลงเสาเอก ตั้งศาล  จัดหิ้งพระใหม่   หรือใช้กับงานมงคลได้ทั้งปวง จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น
ยกเว้นคนที่เกิดวันพฤหัสและวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 05.02-05.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 06.43-07.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 08.23-09.13 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 10.03-10.54 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.32-13.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 14.12-15.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 16.08-16.59 น. เป็นเทวีฤกษ์ 

…………………………………………………..
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีเถาะ  ฤกษ์ดีเป็นลาภะ+สิทธิโชค  ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน  เปิดกิจการ เปิดร้านค้าออนไลน์ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ ทำสัญญาซื้อขายบ้านที่ดิน ลงเสาเอก ตั้งศาล หรือใช้กับงานมงคลได้ทั้งปวง จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น
ยกเว้นงานปลูกต้นไม้ เพาะชำต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ด้วยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี
เวลา 05.23-06.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 07.02-07.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 08.43-09.32 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 10.22-11.11 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.09-12.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 13.49-14.39 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.29-16.19 น. เป็นเทวีฤกษ์   เวลา 17.09-17.59 น. เป็นราชาฤกษ์

……………………………………………………
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นศุภะ+มหาสิทธิโชค   ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญาธุรกิจ โอนบ้าน  เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค
ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา  06.45-07.35 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์   เวลา 08.25-09.15 น.เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 10.05-10.56 น. เป็นราชาฤกษ์   เวลา 12.05-12.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา  13.46-14.36น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์   เวลา 15.26-16.16 น.เป็นเทวีฤกษ์

…………………………………………………
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ลาภะ   ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร   เปลี่ยนชื่อ-สกุล  จัดหิ้งพระใหม่ ใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
ยกเว้นงานที่ต้องมีการเซ่นสรวงบวงพลี ไหว้ครู บูชาเทพทั้งปวง แต่ถ้าไหว้พระได้นะค่ะไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา  06.47-07.37 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์   เวลา 08.27-09.17 น.เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 10.07-10.57 น. เป็นราชาฤกษ์   เวลา 11.-31-12.42 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา  13.32-14.22 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์   เวลา 15.12-16.02 น.เป็นเทวีฤกษ์

………………………………………………..
wandee00
ถ้าเอาไปเผยแพร่กรุณาให้เครดิตทางเว็บ
baannut.com ด้วยนะค่ะ

Similar Posts