ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม2567

ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม2567 สำหรับท่านที่ต้องการจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านใหม่ ปลูกเรือน ลงเสาเอก  จดทะเบียนการค้า เปิดกิจการร้านค้า ในปี 2567นี้ จะได้เป็นสิริมงคล มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ

เดือนมีนาคม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีเถาะ ฤกษ์ดีวันฟู+ชัยโชค+อำมฤตโชค+ธงชัย ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  แต่งงาน  จัดหิ้งพระใหม่  เปิดบัญชีธนาคาร เปิดกิจการใหม่ เปิดร้านค้าออนไลน์ ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เหมาะสำหรับใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นเอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์และวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา  06.29-07.24.42น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 08.14-09.04 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา  10.54-11.49 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

……………………………………….

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ตรงกัแรม 11 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล จดทะเบียนสมรส เปิดร้านค้าออนไลน์ เปิดพอร์ตหุ้น ใช้ได้กับงานมงคลทั้งปวง จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นงานปลูกต้นไม้ เพาะชำต้นไม้ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.45-10.10.39 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.36-12.29 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

……………………………………..

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 14 ค่ำ  เดือน 3 (สาม) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+อธิบดี ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ลงเสาเอก  จัดหิ้งพระใหม่  เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญาธุรกิจ  ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นงานบวชพระบวชเณรไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันพฤหัสและวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.42-07.39 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 09.41-10.36 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.29-12.26 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 13.19-14.15น.เป็นเทวีฤกษ์ 

……………………………………….
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน4  ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันชัยโชค+อำมฤตโชค+ธงชัย+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดตลาดใหม่ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

ยกเว้นเอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์และวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 09.14-10.09 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.03-11.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.53-13.49 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 15.54-16.51 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

………………………………………

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน4  ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ศุภะ ฤกษ์บนเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล  เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญาธุรกิจ เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับขุดหลุม ขุดดิน ขุดบ่อ ถมดินไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 12.42-13.39 น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา 15.24-16.23 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

……………………………………….
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ธงชัย+อธิบดี+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดร้านค้าออนไลน์ เปิดพอร์ตหุ้น ใช้ได้กับงานมงคลทั้งปวง จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นงานบวชพระบวชเณรไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันพฤหัสและวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.39-09.36 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 10.26-11.24 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.39-13.36 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 15.19-16-15 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

…………………………………….

wandee00

ถ้าเอาไปเผยแพร่กรุณาให้เครดิตทางเว็บ
baannut.com ด้วยนะค่ะ

 

Similar Posts