ฤกษ์ดีเดือนกันยายน2566

rekdee-september2023

สำหรับท่านที่ต้องการจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านใหม่ ปลูกเรือน ลงเสาเอก  จดทะเบียนการค้า เปิดกิจการร้านค้า ในเดือนกันยายน2566 จะได้เป็นสิริมงคล มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ
เดือนกันยายน
วันเสาร์ที่ 2  กันยายน 2566 ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ธงชัย+ศุภะ เป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร  จัดหิ้งพระใหม่   เปิดกิจการใหม่ เปิดร้านค้าออนไลน์ ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เหมาะสำหรับใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
ยกเว้นคนที่เกิดในวันพฤหัสและวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 10.04-10.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.44-12.34 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.37-13.27 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.07-15.57 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

—————————————
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน  เปิดกิจการ เปิดร้านค้าออนไลน์ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน โอนบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล หรือใช้กับงานมงคลได้ทั้งปวง จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น
ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 06.29-07.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.14-09.14 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.09-11.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.59-12.54 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.51-16.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

—————————————
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นศุภะ ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน  จัดหิ้งพระใหม่  ส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ
ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด จะส่งผลร้ายมากกว่าดี
เวลา 06.06-07.01 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 07.56-08.51 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 09.46-10.41 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 11.36-12.31 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.28-16.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

—————————————-
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นลาภะ เป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่  เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
ยกเว้นงานบวชพระบวชเณรไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธ(กลางคืน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 05.56-06.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.46-08.41 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.36-10.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.26-12.21 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.18-16.13 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

—————————————
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันฟู ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร จัดหิ้งพระใหม่   เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เซ็นสัญญาธุรกิจ ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค
ยกเว้นการรังวัดที่ดิน แบ่งที่ดินไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด จะส่งผลร้ายมากกว่าดี
เวลา 05.32-06.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.22-08.17 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.12-10.07 น. เป็นเทวีฤกษ์

—————————————
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันฟู เป็นเทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย
ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี
เวลา 06.01-06.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.51-08.46 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 07.41-10.36 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.31-12.26 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.17-15.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

—————————————
วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ศุภะ เป็นเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เซ็นสัญญาธุรกิจ ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค
ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์วันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 06.01-06.56 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 07.51-08.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.41-10.36 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 14.11-15.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 16.01-16.56 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

—————————————-

wandee00

ถ้าใครเอาไปเผยแพร่กรุณาให้เครดิตทางเว็บ
Baannut.Com ด้วยนะค่ะ

Similar Posts