ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน2566

rekdee-november2023

สำหรับท่านที่ต้องการจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านใหม่ ปลูกเรือน ลงเสาเอก  จดทะเบียนการค้า เปิดกิจการร้านค้า ในเดือนพฤศจิกายน2566 จะได้เป็นสิริมงคล มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ
เดือนพฤศจิกายน
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นอำมฤตโชค+ชัยโชค เป็นเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เซ็นสัญญาธุรกิจ ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค
ยกเว้นคนที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธ(กลางคืน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 07.42-08.37 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.57-11.52น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.47-13.42 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.37-15.32 น. เป็นเทวีฤกษ์

————————————–
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันอธิบดี+สิทธิโชค+ชัยโชค เป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่  เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับเรือ เอาเรือออกจากอู่ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งคนที่เกิดในวันคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์วันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 07.16-08.11 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.57-11.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.16-13.11 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.06-15.01 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.56-16.51 น. เป็นราชาฤกษ์

————————————–
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ  ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+อำมฤตโชค+ราชาโชค+ลาภะ เป็นเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จัดหิ้งพระใหม่   ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เซ็นสัญญาธุรกิจ ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค
ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับขุดหลุม ขุดดิน ขุดบ่อ ถมดินไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และห้ามคนที่วันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี
เวลา 06.19-07.14 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.21-10.16 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.11-12.06 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.01-13.56 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.51-15.46 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.08-17.08 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

—————————————
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ศุภะ เป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร  เปิดกิจการใหม่ เปิดร้านค้าออนไลน์ ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เหมาะสำหรับใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับต้นไม้ เช่นปลูกต้นไม้ เพาะชำต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ รวมทั้งคนที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธ(กลางคืน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 06.03-06.58 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.18-10.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.03-11.58 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.53-13.48 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.43-15.38 น. เป็นราชาฤกษ์

—————————————–
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นศุภะ เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน  เปิดกิจการ เปิดร้านค้าออนไลน์ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน โอนบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล หรือใช้กับงานมงคลได้ทั้งปวง จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น
ยกเว้นงานที่ต้องมีการเซ่นสรวงบวงพลี ไหว้ครู บูชาเทพทั้งปวง แต่ถ้าไหว้พระได้นะค่ะ และรวมทั้งคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 15.42-16.37 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 17.31-18.27 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

————————————–
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ศุภะ+มหาสิทธิโชค เป็นเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เซ็นสัญญาธุรกิจ ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค
ยกเว้นคนที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธ(กลางคืน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 05.32-06.27 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.42-09.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.32-11.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.22-13.17 น. เป็นเทวีฤกษ์

—————————————-

wandee00

ถ้าใครเอาไปเผยแพร่กรุณาให้เครดิตทางเว็บ
Baannut.Com ด้วยนะค่ะ

Similar Posts