ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม2566

rekdee-march2023

สำหรับท่านที่ต้องการจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านใหม่ ปลูกเรือน ลงเสาเอก  จดทะเบียนการค้า เปิดกิจการร้านค้า ในเดือนมีนาคม 2566 จะได้เป็นสิริมงคล มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ

เดือนมีนาคม

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล ฤกษ์ดีวันลอย+อธิบดี+ธงชัย+ลาภะ เป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่  จัดหิ้งพระใหม่  เปิดบัญชีธนาคาร เปิดกิจการใหม่ เปิดร้านค้าออนไลน์ ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เหมาะสำหรับใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
ยกเว้นงานแต่งงานส่งต้วเจ้าสาวไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งคนที่เกิดในวันพฤหัสและวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 07.15-08.04 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 10.04-10.59 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.54-12.49 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 14.02-14.53 น.เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 15.43-16.32 น. เป็นราชาฤกษ์

————————————–
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+อำมฤตโชค+ราชาโชค+ลาภะ เป็นเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ลงเสาเอก  จัดหิ้งพระใหม่  เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญาธุรกิจ  ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค
ยกเว้นคนที่เกิดในวันพฤหัสและวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 05.18-06.13 น.เป็นเทวีฤกษ์
 
เวลา 07.08-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 09.36-10.32 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 11.26-12.19 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
——————————————-
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ศุภะ เป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดกิจการใหม่ เปิดร้านค้าออนไลน์ ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เหมาะสำหรับใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
ยกเว้นคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 06.41-07.31 น.เป็นราชาฤกษ์
เวลา 09.29-10.24 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.19-12.11 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 13.27-14.18 น.เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 15.08-15.59 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 16.49-17.44 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

—————————————
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค+ศุภะ เป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดร้านค้าออนไลน์ เปิดพอร์ตหุ้น  ใช้ได้กับงานมงคลทั้งปวง จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
ยกเว้นงานปลูกต้นไม้ เพาะชำต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 06.23-07.18 น.เป็นราชาฤกษ์
เวลา 09.12-10.07 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.02-11.52 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.47-13.37 น.เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 14.27-15.18 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 16.08-17.03 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

————————————–
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ศุภะ เป็นเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญาธุรกิจ เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค
ยกเว้นงานบวชพระบวชเณรไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 06.09-07.04 น.เป็นราชาฤกษ์
เวลา 08.58-09.53 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.48-11.41 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.56-13.50 น.เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 14.40-15.30 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 16.15-17.11 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

————————————–
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ลาภะ เป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดกิจการใหม่ เปิดร้านค้าออนไลน์ ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เหมาะสำหรับใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
ยกเว้นการรังวัดที่ดิน แบ่งที่ดินไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 06.01-06.57 น.เป็นราชาฤกษ์
เวลา 08.49-09.44 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.39-11.34 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.47-13.42 น.เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 14.32-15.22 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 16.12-17.08 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

—————————————
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค เป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่  จัดหิ้งพระใหม่   เปิดร้านค้าออนไลน์ เปิดพอร์ตหุ้น  ใช้ได้กับงานมงคลทั้งปวง จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
ยกเว้นการรังวัดที่ดิน แบ่งที่ดินไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันพฤหัสและวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 05.59-06.50 น.เป็นราชาฤกษ์
เวลา 08.35-09.31 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.25-11.14น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.32-13.23 น.เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 14.13-15.03 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.53-16.48 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

—————————————
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค+ศุภะ เป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดกิจการใหม่ เปิดร้านค้าออนไลน์ ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เหมาะสำหรับใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับเรือ เอาเรือออกจากอู่ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งคนที่เกิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 07.08-08.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.53-09.48 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.38-11.28น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.18-13.08 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.58-15.53 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

————————————–

ถ้าใครเอาไปเผยแพร่กรุณาให้เครดิตทางเว็บ
Baannut.Com ด้วยนะค่ะ

 

Similar Posts