ฤกษ์ดีเดือนสิงหาคม2566

rekdee-august2023

สำหรับท่านที่ต้องการจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านใหม่ ปลูกเรือน ลงเสาเอก  จดทะเบียนการค้า เปิดกิจการร้านค้า ในเดือนสิงหาคม2566 จะได้เป็นสิริมงคล มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ

เดือนสิงหาคม

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8(8) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ลาภะ เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน  เปิดกิจการ เปิดร้านค้าออนไลน์ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน โอนบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล หรือใช้กับงานมงคลได้ทั้งปวง จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น
ยกเว้นคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์วันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.14-11.04 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 11.59-12.49 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 13.39-14.21 น. เป็นราชาฤกษ์

————————————–
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 8(8) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เซ็นสัญญาธุรกิจ ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค
ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ(กลางคืน) ใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 08.13-09.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 09.58-10.48 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 11.38-12.28 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 13.18-14.08 น. เป็นราชาฤกษ์

—————————————
วันเสาร์ที่ 5  สิงหาคม 2566 ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 8(8) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+สิทธิโชคโชค+ลาภะ เป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร  จัดหิ้งพระใหม่  เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่  เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
ยกเว้นคนที่เกิดในวันพฤหัสและวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 08.19-09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.04-10.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 11.44-12.34 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 13.24-14.14 น. เป็นราชาฤกษ์

————————————–
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 8(8) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน  เปิดกิจการ เปิดร้านค้าออนไลน์ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน โอนบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล หรือใช้กับงานมงคลได้ทั้งปวง จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น
ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับขุดหลุม ขุดดิน ขุดบ่อ ถมดินไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และห้ามคนที่เกิดคนที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ(กลางคืน) ใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 07.08-07.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 08.53-09.43 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 10.33-11.23 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 12.13-13.03 น. เป็นราชาฤกษ์

————————————–
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8(8) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นศุภะ เป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดกิจการใหม่ เปิดร้านค้าออนไลน์ ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เหมาะสำหรับใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
ยกเว้นยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 09.35-10.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 11.14-12.04 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 13.14-14.34 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.24-16.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

—————————————-
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันสิทธิโชค+ลาภะ เป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่  เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
ยกเว้นงานปลูกต้นไม้ เพาะชำต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันวันจันทร์และวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ด้วยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี
เวลา 06.15-07.10 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 08.00-08.50 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 09.40-10.30 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 11.20-12.10 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 14.40-15.30 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

————————————–
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+มหาสิทธิโชค เป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่  เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 06.10-07.05 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 07.55-08.45 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 09.35-10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 11.15-12.05 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.45-16.39 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

————————————–
วันอังคารที่  29 สิงหาคม 2566 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน+ดิถีธงชัย+ศุภะ  เป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า จัดหิ้งพระใหม่   เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง
ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด จะส่งผลร้ายมากกว่าดี
เวลา 06.05-07.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 07.55-08.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 09.36-10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 11.15-12.05 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.46-16.40 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

————————————–
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นลาภะ เป็นเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เซ็นสัญญาธุรกิจ ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค
ยกเว้นงานที่ต้องมีการเซ่นสรวงบวงพลี ไหว้ครู บูชาเทพทั้งปวง แต่ถ้าไหว้พระได้นะค่ะ และรวมทั้งคนที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธ(กลางคืน) ใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 05.56-06.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 07.41-08.31 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 09.21-10.11 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 11.01-11.56 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.38-16.28 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

————————————–

wandee00

ถ้าใครเอาไปเผยแพร่กรุณาให้เครดิตทางเว็บ
Baannut.Com ด้วยนะค่ะ

 

Similar Posts