สินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN

โปรโมชันพิเศษสินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN
 • กู้ซื้อบ้านกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • กู้ปีนี้ จ่ายดอกเบี้ยปีหน้า
 • 0 % นาน 12 เดือน
 • และรับดอกเบี้ยพิเศษ 3.193% ต่อปี กรณีทำประกัน MRTA

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. สิทธิพิเศษ เมื่อซื้อบ้านในโครงการที่กำหนด ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) โดยสมัครสินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN และได้รับการอนุมัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด
 2. กรณีเลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) กับบริษัทประกันผ่านธนาคาร ทุนประกันภัย 100% และระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี
 3. ในกรณีลูกค้ามีระยะเวลากู้ไม่ถึง 10 ปี ให้ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) โดยระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำเท่ากับระยะเวลากู้
 4. วงเงินกู้ค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ใช้อัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับวงเงินกู้เคหะ
 5. หากปิดบัญชีเพื่อ Refinance ไปสถาบันการเงินอื่นก่อนครบ 3 ปีแรก ธนาคารเก็บค่า Prepayment 3% ของเงินต้นคงค้าง
 6. อ้างอิงตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566: MLR = 7.925%
 7. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา คำนวณจากอายุสัญญา 20 ปี
 8. ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 (นับจากวันที่นำเอกสารการสมัครเข้าระบบธนาคาร) และลูกค้าต้องจดทะเบียนจำนองบ้านตามข้อ 1) ดังกล่าวเป็นหลักประกันการให้สินเชื่อแก่ธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566
  ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อจากลูกค้า หรือรับเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานธนาคารสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้าง
หากพบการกระทำหรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

ตารางแสดงอัตราผ่อนชำระ สินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)


หมายเหตุ : ตารางผ่อนชำระค่างวดเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้นที่มา:ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 

Similar Posts