สินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN

โปรโมชันพิเศษสินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN
ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูง พร้อมรับโปรโมชันพิเศษ คุ้ม 2 ต่อ*
เมื่อซื้อบ้านโครงการบ้านกลางเมือง ราชพฤกษ์-สาทร บ้านกลางเมือง สาทร-เพชรเกษม และพลีโน่ พหลโยธิน-สายไหม 2 ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และสมัครสินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN และได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด
ต่อที่ 1 : รับฟรี ค่าจองและค่าโอนกรรมสิทธิ์ และรับส่วนลดทันที สูงสุด 50,000 บาท

ต่อที่ 2 : รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน และ 3.05% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปี กรณีทำ MRTA

เงื่อนไขสิทธิพิเศษต่อที่ 1 : รับฟรี ค่าจองและค่าโอนกรรมสิทธิ์ และรับส่วนลดทันทีสูงสุด 50,000 บาท จากบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1.สิทธิพิเศษเฉพาะพนักงาน KKP หรือลูกค้าปัจจุบัน KKP เมื่อซื้อบ้านโครงการบ้านกลางเมือง ราชพฤกษ์-สาทร บ้านกลางเมือง สาทร-เพชรเกษม และพลีโน่ พหลโยธิน-สายไหม 2 ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และสมัครสินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN และได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด
2.ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ จะต้องแสดงบัตรพนักงาน KKP หรือเอกสารหน้าจอการเข้าใช้งานแอป KKP MOBILE หรือเอกสารอื่นๆที่แสดงว่าเป็นพนักงาน หรือลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กับเจ้าหน้าที่โครงการก่อนใช้สิทธิ์เท่านั้น
3.สิทธิพิเศษนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กำหนด และไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
4.บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลาและสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าหรือเพิ่มขึ้นจากเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายของโครงการ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.30-18.00 น.
5.การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
6.ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมอบสิทธิพิเศษต่อที่ 1 นี้ให้แก่ลูกค้า และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการมอบสิทธิพิเศษของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวข้างต้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1623
เงื่อนไขสิทธิพิเศษต่อที่ 2 : รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน และรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉลี่ย 3 ปี ที่ 3.05% ต่อปี (กรณีทำ MRTA)
สิทธิพิเศษเฉพาะพนักงาน KKP หรือลูกค้าปัจจุบัน KKP เมื่อซื้อบ้านโครงการบ้านกลางเมือง ราชพฤกษ์-สาทร บ้านกลางเมือง สาทร-เพชรเกษม และพลีโน่ พหลโยธิน-สายไหม 2 ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และสมัครสินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN และได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด
เงื่อนไขอื่นๆ :
1.กรณีเลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) กับบริษัทประกันผ่านธนาคาร ทุนประกันภัย 100% และระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี
2.ในกรณีลูกค้ามีระยะเวลากู้ ไม่ถึง 10 ปี ให้ทำประกันโดยระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ เท่ากับระยะเวลากู้
3.วงเงินกู้ค่าเบี้ยประกัน (MRTA) ใช้อัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับวงเงินกู้เคหะ
4.หากปิดบัญชีเพื่อ Refinance ไปสถาบันการเงินอื่นก่อนครบ 3 ปีแรก ธนาคารเก็บค่า Prepayment 3% ของเงินต้นคงค้าง
5.อ้างอิงตามประกาศธนาคาร วันที่ 20 เมษายน 2566 : อัตราดอกเบี้ย MLR = 7.725%
6.อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา คำนวณจากอายุสัญญา 20 ปี
7.ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2566 (นับวันที่นำเอกสารการสมัครสินเชื่อเข้าระบบธนาคาร)
ตารางแสดงอัตราผ่อนชำระ สินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ตารางผ่อนชำระค่างวดเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น
ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อจากลูกค้า หรือรับเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานธนาคารสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้าง หากพบการกระทำหรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ KKP Contact Center 02 165 5555

ที่มา:ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Similar Posts