สิริเพลสเซฟของแทร่

เซฟแล้วเซฟต่อตลอดเดือนมิ.ย.นี้ รับโปร 6 ต่อ สูงสุด 6 แสน
เซฟทุกทาง แจกฉ่ำทุกโปร ให้คุณได้บ้านง่ายกว่าทุกครั้ง
ปรึกษาสินเชื่อฟรี!
รับโปรฯ สูงสุด 600,000 บาท* ผ่อนเริ่ม เพียง 5,000 บาท*
ฟรี ค่าใช้จ่ายวันโอน* ราคาใหม่ เริ่มเพียง 1.99 ล้าน*
รับ On Top เพิ่มฉ่ำๆ ทุกยูนิต* ที่ สิริ เพลส ทุกทำเล
เงื่อนไข โปรโมชัน

เงื่อนไขโปรโมชัน Siri Place Financial Day

ระยะเวลา : วันนี้ – 30 มิ.ย. 2567 ที่ทาวน์โฮม สิริ เพลส ที่เข้าร่วมโครงการ

1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการทาวน์โฮม สิริ เพลส รวม 20 โครงการที่เข้าร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 9.00-19.00 น. โดยมีโครงการ ที่เข้าร่วมดังนี้

1. สิริ เพลส พหลโยธิน 52               11. สิริ เพลส จรัญฯ

2. สิริ เพลส รังสิต-คลอง 2               12. สิริ เพลส ราชพฤกษ์ – นครอินทร์
3. สิริ เพลส วงแหวน – ลําลูกกา        13. สิริ เพลส ประชาอุทิศ 90 
4. สิริ เพลส รังสิต 2                         14. สิริ เพลส ลาดพร้าว
5. สิริ เพลส ดอนเมือง – สรงประภา    15. สิริ เพลส พระราม 2 – วงแหวน
6. สิริ เพลส ราชพฤกษ์ – 346            16. สิริ เพลส เมกาบางนา
7. สิริ เพลส บางใหญ่                       17. สิริ เพลส พัฒนาการ
8. สิริ เพลส เพชรเกษม – สาย 4        18. สิริ เพลส ประชาอุทิศ
9. สิริ เพลส ราชพฤกษ์ – 345            19. สิริ เพลส พุทธบูชา
10. สิริ เพลส เวสต์เกต                      20. สิริ เพลส บางนา – สุวรรณภูมิ
จะได้รับโปรโมชันดังนี้

(1) กรณียื่นเอกสาร Pre-Approve ลูกค้าจะได้รับบัตรกํานัลมูลค่า 500 บาท จากร้านค้าที่กําหนด โดยมีเอกสารสําหรับการยื่น Pre-Approve ดังนี้

• สําเนาบัตรประชาชน
• สําเนาทะเบียนบ้าน
• สําเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (Statement)
• สําเนาสลิปเงินเดือน (Pay slip) สําหรับพนักงานประจํา
• สําเนาหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 6 เดือนและหลักฐานการเสียภาษีของปีล่าสุด (สําหรับฟรีแลนซ์)
• ใบสมัครขอสินเชื่อของธนาคาร (รับจากเจ้าหน้าที่โครงการ)

(2) กรณีลูกค้า (ก) จองทาวน์โฮมหรือยื่นเอกสาร Pre-Approve ในระหว่าง 27 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 ณ โครงการที่เข้าร่วม และ (ข) เข้าทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิให้แล้วเสร็จ ์ ภายใน 15 วันทําการ นับแต่วันจองหรือวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับโปรโมชัน ดังนี้

• รับส่วนลดสูงสุด 600,000 บาท สําหรับโครงการ และยูนิตที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย
• รับสิทธิผ่อนตา เริมต้นล้านละ 2,500 บาท (ผ่อนเริ ่ มต้นเดือนละ 5,000 บาท) หรือรับดอกเบี้ย ่ เฉลี่ยตา 1.99% จากธนาคารที่ร่วมรายการ
• ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน ลูกค้าจะได้รับฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ และค่าจดจํานองกับกรมที่ดิน ์ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับสํานักงานที่ดินของเขตพื้นที่ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อยูนิต
• รับฟรีกล่องสุ่ม Art Toy “Pop mart MEGA SPACE MOLLY 400%” มูลค่า 6,290 บาท คละแบบ จํานวน 1 กล่อง
เงื่อนไข โปรโมชัน Siri Place Financial Day(ต่อ)
ระยะเวลา : วันนี้ – 30 มิ.ย. 2567 ที่ทาวน์โฮม สิริ เพลส ที่เข้าร่วมโครงการ

2. โปรโมชันมีจํานวนจํากัดแตกต่างกันในแต่ละโครงการ/ยูนิตที่ร่วมรายการ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงินจองในทุกกรณี ยกเว้นกรณียื่นกู้สินเชื่อไม่ผ่าน ์

4. กรณีที่ลูกค้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขในใบจองและ/หรือสัญญาจะซื้อจะขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการมอบสิทธิประโยชน์สําหรับโปรโมชั่ นดังกล่าว

5. เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ / ธนาคารกําหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ์ โปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ สํานักงานขายที่ท่านสนใจ หรือ โทร. 1685

 
ที่มา:SANSIRI

Similar Posts