ฮวงจุ้ยคือ

Feng-Shui1

ฮวงจุ้ย คือ “ฮวง” แปลว่า ลม หรือ ฟ้า “จุ้ย” แปลว่า น้ำ หรือดิน ฉะนั้นฮวงจุ้ย หมายถึงความสมดุลย์แห่งธรรมชาติที่เกี่ยวพันธ์กับความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมชีวติมนุษย์เรา
ฮวงจุ้ยแบ่งออกเป็น 2 แบบ
แบบที่ 1 ฮวงจุ้ยคนเป็น คือ สิ่งที่มีชีวิต ก็คือที่อยู่อาศัย เรียกว่า ฮวงจุ้ยพลังหยาง พลังที่เคลื่อนไหว เช่น บ้าน สำนักงาน โรงงาน เป็นต้น
แบบที่ 2 ฮวงจุ้ยคนตาย คือ หลุมฝังศพ เรียกว่า ฮวงจุ้ยพลังหยิน พลังที่อยู่นิ่ง
ฮวงจุ้ยเป็นพลังธรรมชาติที่สามารถปรับดวงชะตามนุษย์เราให้ดีและเลวได้ ฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจกับพลังที่พัดพลิ้วบนพื้นโลกไหลเวียนวนกลางนภากาศเคลื่อนไหวไปตามสายลม และแทรกซ่านไปในสายน้ำ ที่เรียกว่าพลัง “ชี่” ฮวงจุ้ย หรือพลัง “ชี่” คือพลังธรรมชาติที่หมุนเวียนอยู่รอบกายเราและสภาพแวดล้อมของธรรมชาติทั้งในบ้านและนอกบ้านเพื่อปรับเปลี่ยนชีวติเราให้เป็นไปตามสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดมาให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ธรรมชาติ
ฮวงจุ้ย คือ ศิลป์แห่งการควบคุมและความเข้าใจระหว่าง “ลมและน้ำ” ชาวจีนโบราณแสวงหาคำอธิบายกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยการทอดตัวของแม่น้ำ และการเรียงตัวของทิวเขา และการนำมาเปรียบเทียบกับพลังจักรวาลของเรื่องมังกรเขียว เสือขาว หงษ์แดง เต่าดำ และยังพบไปว่ามังกรแห่งจักรวาลคือลมหายใจเข้าออกที่เป็นพลัง “ชี่” ได้อย่างไรเชื่อกันว่า “ชี่” คือ อำนาจที่ทำให้เกิดภูมิลักษณ์ต่าง ๆ นานาขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็น แม่น้ำ ภูเขา ป่าไม้ ลำธาร สีสันและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ บนพื้นโลก รวมทั้งชีวิตมนุษย์เรา และสัพสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลาย
ฟ้าดินบันดาลชะตาชีวิตมนุษย์เราให้เกิดตามดวงชะตาฤกษ์ยามที่เกิด มนุษย์ก็มีดวงชะตาเป็นไปตามฟ้ากำหนดและมีสิ่งแวดล้อมมาเป็นองค์ประกอบเสริมแต่งให้ชีวิตเรามีรสชาติ เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ที่ปรุงแต่งให้เกิดทุกข์และสุข ไปตามจังหวะของชะตาชีวิต และเป็นไปตามพลังที่วนเวียนเข้ามาสัมพันธ์กับชะตาชีวิตมนุษย์เรา โดยเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของพลัง “ชี่” ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่รอบกายตลอดเวลา
ปัจจุบันบ้านเมืองได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งปลูกสร้างในเมืองหลวงมีลักษณะแตกต่างกัน บางก็สูง บางก็ต่ำ บางก็แหลม บ้างหันด้านข้างออก โดยคิดว่าเป็นลักษณะของความสวยงาม แต่บางที่ก็ไม่เป็นอย่างที่คิด อาจจะทำร้ายบ้านที่เราอยู่อาศัยหรือบางที่ก็อาจจะส่งเสริมให้เราดีก็ได้ เช่น ถนนสีลม มีการสร้างทางรถไฟฟ้าและได้ผ่านอาคารสำคัญมากมายในระหว่างการก่อสร้าง ได้สร้างคานรองรับทางรถไฟฟ้านั้น มีส่วนที่ทำให้เจ้าของกิจการเดือดร้อนได้ก็มี ซึ่งเกิดจาก “ชี่” ของคานนั้น ๆ ไปกระทบกับตัวอาคารให้มีการสับสนขึ้นกับกิจการนั้นได้พลังเร้นลับ หรือ “ชี่” เหล่านี่ ก็เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกกระทบได้
ฮวงจุ้ย เป็นภูมิปัญญาของชาวจีนที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นศิลปของการตบแต่ง ทุกอย่างให้เกิดความสมดุลย์และกลมกลืนทั้งภายในและภายนอกอาคาร อย่าให้เกิดพลัง ชี่ ที่ไม่เหมาะสมมากระทบกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้
ฮวงจุ้ยที่ที่ดี ควรจะเป็นฮวงจุ้ยที่เรียบง่ายและมีความสัมพันธ์กับดวงชะตาของเราด้วย โดยเมื่อดวงชะตาของเราไม่ดีก็สามารถปรับฮวงจุ้ยให้เสริมดวงดวงชะตาให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาได้ แต่ถ้าฮวงจุ้ยเสียก็สามารถทำให้ดวงชะตาพลอยไม่ดีไปได้ ดังนั้น จึงพูดได้ว่าฮวงจุ้ยก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เรา
การที่จะรู้ว่าฮวงจุ้ยไหนดีไม่ดี การต้องเกิดจากการวัดทิศทาง โดยการใช้โหลผานที่ซินแซทั้วไปใช้ถึงจะมีความแน่นอนและถูกต้อง จะบบกได้ว่าน้านมีลักษณะเช่นใด มีวาสนานานเท่าไร มีโชคลาภหรือไม่ ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของซินแซที่จะต้องคำนวนให้ถูกต้อง ดังเช่นตัวอย่างโปรแกรมการคำนวนอย่างละเอียด
ฮวงจุ้ยที่ดี จะเกิดขึ้นเมื่อซินแสประเมินจากบ้านหรือที่ทำงานของคุณให้เข้ากับ วัน เดือน ปี เกิดของคุณด้วยการประเมินของคุณอยู่ในราศีใด ซินแสจึงจะหาตำแหน่ง ห้อง เตา เตียง และประตูใหญ๋ของบ้านของคุณ เพีอประโยชน์สูงสุดในการอยู่อาศัย ซึ่งวางพื้นฐานอยู่บนปากัวยุคหลัง และ เก้า ดาวแผนภูมิหลอซู ซินแสฮวงจุ้ยชั้นยอดในฮ่องกงมักผสมผสานวิธีเหล่านี้เข้ากัน ปัจจัยขึ้นอยู่กับตอ้งการวัตถุประสงค์อะไร เช่น สุขภาพที่ดีขึ้น เงินทองเพิ่มขึ้นลูกหลานเรียนเก่ง การงานเจริญรุ่งเรือง ฯลฯ ซินแสบางท่านเสริมด้วยการผูกดวงชะตาที่เรียกว่า ” โป๊ย ยี่ สี่ เถียว ” ที่ใช้ วัน เดือน ปี และเวลาเกิดมาผูกเป็นดวงชะตาเพื่อคำนวณข้อมูลฮวงจุ้ยให้ตรงกับความต้องการของเจ้าชะตา
ฮวงจุ้ยส่งผลกระทบต่อชะตาชีวิตของคุณอย่างไร?
ชะตาชีวิตของคุณ คือ ปัจจัยหลักที่กำหนดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตคุณให้ดีหรือเลว ฮวงจุ้ยของบ้านและสำนักงานของคุณก็สามารถช่วยบรรเทาด้านลบของชะตาชีวิตคุณได้ และส่งเสริมด้านบวกของชีวิตให้ดีขึ้นได้เช่นกัน ดังเช่น ถ้าโชคชะตาชีวิตของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ฮวงจุ้ยที่ดีก็จะช่วยเสริมให้ผลแห่งความสำเร็จของคุณอำนวยผลถึงชั้นสูงสุด แต่ถ้าฮวงจุ้ยที่ไม่ดี ก็จะเหนี่ยวรั้งไม่ให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายของคุณต่อไปได้ ถ้าโชคชะตาของคุณปานกลาง ฮวงจุ้ยที่ดี จะทำให้คุณเจริญรุ่งเรือง เพราะมันให้สภาพแวดล้อมที่มาสนันสนุนพลัง “ชี่” ที่คุณต้องการ ทั้งส่งเสริมความสามารถในด้านความคิดอย่างชัดเจน และากรตัดสินใจอย่างถูกต้อง แต่ถ้าฮวงจุ้ยไม่ดี ก็จะทำให้คุณใช้วิจารณญาณอย่าผิดพลาด ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรด้านวัตถุและการเงินของคุณถ้าโชคชะตาของคุณอ่อนแอ ฮวงจุ้ยที่ดีจะให้สภาพแวดล้อมที่จะป้องกันคุณจากการตัดสินใจและการกระทำที่ผิดพลาดได้ แต่ถ้าฮวงจุ้ยไม่ดี จะทำให้คุณตกอยู่ในสภาพเลวร้ายยิ่งขึ้น อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียทางการเงิน รวมทั้งจะเกิดปัญหาในชีวิตและครอบครัวได้
ผลของฮวงจุ้ยที่ดีทำให้คุณโชคดีทั้ง ๆ ที่ยังไม่ควรได้ คุณจะต้องมีคุณธรรมและเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น การคืนโชคลาภให้กับสิ่งที่คุณได้ คือการสร้างกรรมดีทั้งปวงนั้นเอง มันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลายผลจากกรรมที่ไม่ดีให้หมดไปได้
ในปัจจุบันมีหลายท่านต้องการปรึกษาซินแสฮวงจุ้ยเพิ่มขึ้น ซึ่งมีคนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอกระโจนเข้าทำอาชีพนี้ พวกเขาบางคนใช้วิธีการของตะวันตกกับตะวันอกกผสมปนเปกัน เช่นนี้ย่อมไร้ประสิทธ์ภาพฮวงจุ้ยเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาและเป็นพื้นทางของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของคนจีน และศาสตร์นี้เป็นระบบที่สมบูรณ์และมีลักษณะเป็นองค์รวมในตัวมันเอง การขาดถูมิความรู้ของวิชาฮวงจุ้ยที่เพียงพอ สามารถทำให้ประสิทธิ์ภาพเสื่อมสูญและเกิดความเสียหายได้ และก่อให้เกิดผลร้ายได้
คุณควรระลึกไว้เสมอว่าวิชาฮวงจุ้ยเป็นวิทยศาสตร์ว่าด้วยธรรมชาติ และรูปแบบอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนา การสังเกตุซินแสฮวงจุ้ยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเอเซีย ล้วนแต่งตัวธรรมดา และพูดถึงวิชาชีพของตนอย่างมีความรู้และสมเหตุสมผล เมื่อเขารับคุณเป็นลูกค้า ซินแสจะขอวัน เดือน ปี เกิดของคุณ ประวัติความเป็นมาของอสังหาริมทรัพย์ ผังสถาปัตยกรรม และความคิดในการออกแบบ และความต้องการของคุณว่าต้องการแบบไหน
ฮวงจุ้ย เป็นพลังธรรมชาติ ที่ผู้เขียนได้ศึกษาและค้นคว้ามาเป็นเวลานาน จากตำราต่าง ๆ หลายเล่ม ได้ข้อสรุปผลลัพท์ดังนี้
หลักพื้นฐานของฮวงจุ้ย คือ:
 • เพื่อสงวนพลัง “ชี่” ที่เป็นประโยชน์รักษาเอาไว้
 • นำ “ชี่” จากภายนอกมาสู่ภายในบ้านอาศัย เพื่อเสริมพลังให้กับชะตาชีวิต
 • แผนภูมิพลังชี่ของบ้านอยู่อาศัย เพื่อการจายพลัง “ชี” อย่างสมดุลย์และกลมกลืน ซึ่งจะให้ผู้อยู่อาศัยเกิดสุขและเพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ให้กลมกลืนระหว่างผู้อยู่อาศัยร่วมกัน และยังทำให้เกิดสุขภาพที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยด้วย
ที่มา:baannut99.com


Similar Posts