ฮวงจุ้ยโรงจอดรถ

car01
ในยุคปัจจุบัน รถยนต์ได้ทำให้โลกของเราเล็กลงมาก ทุกวันนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่มักจะต้องมีรถยนต์อย่างน้อย 1 คัน ดังนั้นจึงเป็นการดีที่คุณจะรู้ว่าการมีรถนั้นส่งผลกระทบต่อฮวงจุ้ยของคุณอย่างไรบ้าง เนื่องจากรถยนต์ประกอบขึ้นจากโลหะ ดังนั้นจึงมีพลังธาตุโลหะอยู่เป็นจำนวนมาก แล้วสิ่งนี้จะมีผลต่อฮวงจุ้ยอย่างไร…

รถเป็นแหล่งของพลังโลหะหยางที่ยอดเยี่ยม และเมื่อถูกใช้ทุกวัน พลังหยางนั้นก็จะได้รับการกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ และการที่คุณรู้ว่าโรงจอดรถของคุณนั้นตั้งอยู่ในส่วนไหนของบ้านคุณ ก็จะบอกได้ว่ารถของคุณจะนำโชคดีหรือโชคร้ายมาให้เมื่อจอดในที่จอดรถนั้น ในการที่จะวิเคราะห์ว่ารถยนต์จะมีผลต่อพลังงานที่อยู่ในตำแหน่งที่มันจอดอย่างไรนั้น เราจะต้องดูว่าพลังธาตุโลหะของรถยนต์ส่งผลอย่างไรต่อธาตุในตำแหน่งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้โชคดีพอที่จะมีโรงจอดรถในตำแหน่งที่ “ถูกต้อง” ในบ้านของคุณได้แล้วละก็ คุณก็ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวล เพราะยังมีวิธีแก้และวิธีการกระตุ้นอีกหลายวิธีที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับความไม่สมดุลของธาตุต่างๆ หรือกระตุ้นและเสริมตำแหน่งที่ดีอยู่แล้วให้มากขึ้นอีกด้วย

การจัดวางตำแหน่งโรงจอดรถของคุณอย่างถูกต้อง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ธาตุโลหะ – โชคด้านผู้อุปถัมภ์
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านครอบคลุมโชคด้านผู้อุปถัมภ์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็หมายถึงบุคคลที่แข็งแกร่งหรือมีอิทธิพลที่จะคอยให้คำแนะนำและชี้แนะช่วยเหลือด้านอาชีพการงานให้คุณได้ หากตำแหน่งนี้ได้รับเคราะห์ ผู้อุปถัมภ์คนนั้นของคุณก็จะนำภัยมาให้แทนที่จะนำเรื่องดีๆ มาให้ แต่หากรถของคุณจอดอยู่ในตำแหน่งนี้ คุณจะมีโชคด้านผู้อุปถัมภ์ที่ดี ทั้งนี้เพราะพลังธาตุโลหะประจำตำแหน่งจะได้รับการกระตุ้นเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการเสริมโชคด้านผู้อุปถัมภ์ให้ดียิ่งขึ้น ให้วางรูปผู้อุปภัมภ์ของคุณไว้ในตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือในห้องนั่งเล่นของคุณด้วย

ทิศใต้ ธาตุไฟ – โชคด้านชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับ
ถ้าโรงจอดรถตั้งอยู่ในส่วนทิศใต้ พลังธาตุโลหะของรถจะปะทะกับพลังธาตุไฟประจำตำแหน่ง โดยธาตุไฟจะทำลายธาตุโลหะ ดังนั้นก็มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อรถของคุณ คุณควรจะจอดรถไว้ด้านนอกบ้าน และเปลี่ยนโรงจอดรถให้เป็นสวนที่เปิดไฟสว่างแทน หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ ให้ทาสีรถใหม่เป็นสีแดงสว่างๆ เพื่อที่ว่ารถของคุณจะได้ไม่รับผลกระทบที่ไม่ดีจากโรงจอดรถในตำแหน่งนี้

ทิศตะวันตก ธาตุโลหะ – โชคด้านทายาท
ถ้าโรงจอดรถอยู่ในทิศตะวันตกของบ้าน ก็จะนำโชคมากมายด้านทายาทและบุตรหลานมาให้ ทั้งนี้เพราะทิศตะวันตกเป็นทิศของธาตุโลหะ ซึ่งหากได้รับการกระตุ้นโดยการจอดรถในตำแหน่งนี้ คุณก็มีแนวโน้มที่จะได้เตรียมตัวต้อนรับสมาชิกเกิดใหม่มาสู่ครอบครัวได้เลย! สำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆ อยู่แล้ว การมีรถจอดอยู่ในตำแหน่งนี้จะทำให้เด็กๆ มีความกตัญญูรู้คุณ ว่านอนสอนง่าย และสร้างชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล

ทิศตะวันออก ธาตุไม้ – โชคด้านสุขภาพ
ทิศตะวันออกควบคุมโชคด้านสุขภาพของคนในบ้าน และหากตำแหน่งนี้ได้รับเคราะห์ ก็จะทำให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วยได้ง่าย หากคุณจอดรถไว้ในส่วนนี้ พลังธาตุโลหะของรถจะทำลายพลังธาตุไม้ของตำแหน่งทิศตะวันออก ดังนั้นคุณจึงควรวางธาราภูมิทัศน์เอาไว้ในตำแหน่งนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่พลังธาตุไม้ ทั้งนี้เพราะธาตุน้ำจะหล่อเลี้ยงธาตุไม้ ในขณะเดียวกันก็จะบั่นทอนธาตุโลหะไปด้วย และเพื่อสุขภาพของคุณ ให้วางน้ำเต้าหูลู่ผูกด้วยด้ายแดงเอาไว้ข้างเตียงนอนเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิดจากพลังชี่ที่ไม่สมดุลในตำแหน่งนี้ และคุณควรทาสีรถด้วยสีเขียว หรือไม่ก็สีน้ำเงินเพื่อเสริมตำแหน่งทิศตะวันออกด้วย

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ธาตุดิน – โชคด้านความรู้และการศึกษา
หากคุณจอดรถไว้ในส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน สิ่งนี้จะบั่นทอนโชคด้านการศึกษาของคนในบ้าน คุณจะเผชิญอุปสรรคในการไต่เต้าด้านอาชีพการงาน และโดยเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่จะประสบปัญหาและมีเรื่องติดขัดมากมาย ให้แก้ไขด้วยการวางผลึกคริสตัลไว้ในตำแหน่งนี้เพื่อเสริมโชคด้านความรู้ วางธาราภูมิทัศน์เอาไว้ด้วยเพื่อบั่นทอนพลังธาตุโลหะ และให้ทาสีรถของคุณเป็นสีเหลืองเพื่อเสริมตำแหน่งดังกล่าวยิ่งขึ้นไปอีก

ทิศเหนือ ธาตุน้ำ – โชคด้านอาชีพการงาน
ถ้าโรงจอดรถของคุณอยู่ในทิศเหนือของบ้าน ก็จะถือว่าดี เพราะทิศเหนือเป็นตำแหน่งธาตุน้ำ และธาตุโลหะก็จะเสริมสร้างธาตุน้ำในตำแหน่งนี้ได้ คุณควรวางธาราภูมิทัศน์ไว้ในตำแหน่งนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากโชคด้านอาชีพการงานที่มาจากทิศเหนือ และยังสามารถทาสีรถของคุณด้วยสีน้ำเงินเพื่อกระตุ้นโชคด้านดังกล่าวให้แก่สมาชิกในครอบครัวยิ่งขึ้นไปอีก

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ธาตุไม้ – โชคด้านความมั่งคั่ง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศธาตุไม้ ซึ่งปะทะกับพลังธาตุโลหะ ดังนั้นหากพลังของทิศนี้ถูกบั่นทอน ก็จะส่งผลกระทบต่อโอกาสด้านความมั่งคั่งของครอบครัวไปด้วย แก้ไขด้วยการวางต้นไม้ไว้ในตำแหน่งนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธาตุไม้ประจำทิศนี้ และวางธาราภูมิทัศน์ไว้เพื่อบั่นทอนพลังธาตุโลหะที่แผ่ออกมาจากรถ นอกจากนี้คุณก็อาจจะทาสีรถด้วยสีน้ำเงินหรือสีเขียว เพราะสีเหล่านี้สอดคล้องกันดีกับทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ธาตุดิน – โชคด้านความรักและความสัมพันธ์
ถ้ารถของคุณจอดอยู่ในทิศนี้ ก็จะบั่นทอนโชคด้านความรักของครอบครัว แก้ไขด้วยการวางผลึกคริสตัลธรรมชาติเอาไว้ในตำแหน่งนี้เพื่อเสริมและกระตุ้นตำแหน่งความรักนี้ และให้วางธาราภูมิทัศน์เอาไว้ด้วยเพื่อบั่นทอนธาตุโลหะ วางเป็ดแมนดารินคู่เอาไว้ในมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ในห้องนั่งเล่นเพื่อเสริมโชคด้านความรัก และวางลูกบอลคริสตัล 6 ลูก ไว้กลางห้องนั่งเล่นเพื่อรักษาความรักใคร่ปรองดองของคนในบ้าน ทาสีรถของคุณด้วยสีแดง หรือสีเหลืองเพื่อเสริมตำแหน่งดังกล่าวยิ่งขึ้นไปอีก

 

ที่มา:หนังสือฮวงจุ้ยทางเลือก

Similar Posts