เงินรับฝากออมทรัพย์iBank Step

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
หลักการ
หลักการ
วากาละฮ์
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
10,000.- บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินในการฝากครั้งต่อไป และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดต่อราย
การถอน
ถอนฟรีค่าธรรมเนียม 3 ครั้งต่อเดือน ถอนครั้งต่อไปคิดค่าธรรมเนียม 300.- บาท ต่อครั้ง
ผลตอบแทน
จ่ายผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง (ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม)

 

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

 

จำนวนเงินฝากคงเหลือ
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาทำการตลาด
ส่วนที่ไม่เกิน 3,000,000.- บาท
1.00% ต่อปี
 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566
(ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร)
ส่วนที่เกิน 3,000,000 .- บาท
0.35% ต่อปี

 

ดำรงเงินฝาก         ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

Similar Posts