แบงก์ชาติออกเกณฑ์ใหม่คุมธนาคารให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบเริ่ม1 ม.ค.67

แบงก์ชาติออกเกณฑ์ใหม่คุมธนาคารให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบเริ่ม1 ม.ค.67

‘แบงก์ชาติ’ ออกเกณฑ์ใหม่ คุมธนาคารให้สินเชื่ออย่างรับผิ…