Krungthai NPA Mid Year Sale 2566

Krungthai NPA Mid Year Sale 2566
วันนี้ – 17 กันยายน 2566
ลดสูงสุด 55% กว่า 3,000 รายการ

  • ทรัพย์สินพร้อมขาย NPA ทั่วประเทศ กว่า 3,000 รายการ มูลค่ากว่า 11,000 ล้านบาท
  • ลดราคาขายสูงสุด 55%
  • ค่าโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อจ่ายเพียง 1%*
  • ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปีแรก 0.75%
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1111 / KTB NPA Application / https://npa.krungthai.com
รายละเอียดเพิ่มเติม https://npa.krungthai.com/pressDetail/136

หมายเหตุ:
– กรณีซื้อที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อชำระเพียง 0.5% และลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง ผู้ซื้อชำระเพียง 0.01% โดยเงื่อนไขเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566
– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รายการทรัพย์ หรือยกเลิกรายการทรัพย์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ ผู้ซื้อจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูล และสภาพทรัพย์สินด้วยตนเองก่อนเสนอซื้อ
– เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และโปรดศึกษาหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ
 

Similar Posts