KTBขอเชิญร่วมประมูลบ้านมือสอง แข่งขันราคา วิธี e-Auction เริ่มลงทะเบียน 7 ส.ค. 66

ขอเชิญร่วมประมูลทรัพย์ออนไลน์ e-Auction อาคารพาณิชย์ (อาคารที่ทำการเดิม) จำนวน 16 รายการทั่วประเทศ จาก Krungthai NPA
เริ่มลงทะเบียน 7 ส.ค. 66 เวลา 08.30 น.
ประมูลทรัพย์ออนไลน์ e-Auction ตั้งแต่ 17 ส.ค.66 เวลา 08.30 น. ถึง 18 ส.ค.66 เวลา 13.00 น.
เข้าร่วมประมูลได้ที่ https://npa.krungthai.com
หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และโปรดศึกษาหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ

Similar Posts