ธนาคารกรุงไทยปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.40%มีผลตั้งแต่ 3 ม.ค.66

ธนาคารกรุงไทยปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.40%มีผลตั้งแต่ 3 ม.ค.66

ธนาคารกรุงไทย  ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.40% สะท้อนต้นท…