ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กฏหมายใหม่กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับ ยกเว้นจากการจัดเก็บภา…