ตำราดูอุบาทว์

tumraubard


งูเข้าบ้าน นกแร้ง นกแสก นกยูง (ที่ไม่ได้เลี้ยงไว้ และผึ้งจับบ้านหรือปลวกทำรัง หรือดาวตกและฟ้าผ่า ของเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นกับผู้ใดหรือบ้านผู้ใดท่านใดถือว่าเป็น “อุบาทว์” จะทำให้เกิดผลดีร้ายใดตามทิศดังต่อไปนี้
ทิศตะวันออก (ทิศบูรพา)
ข้าวของเงินทองจะสูญหาย
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ทิศอาคเนย์)
เกิดอุบัติเหตุจากฟืนไฟ เช่นไฟไหม้บ้าน ไฟฟ้าลัดวงจร
ทิศใต้ (ทิศทักษิณ)
เจ้าของบ้านมีเคราะห์ใหญ่จะเจ็บป่วยหรือตายได้
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ทิศหรดี)
ขโมยจะเข้าบ้าน จะถูกลักขโมย หรือโดนปล้น
ทิศตะวันตก (ทิศประจิม)
จะได้คู่จะได้ลูกสะใภ้จะได้ข้าทาส บริวารชายหญิง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิศพายัพ)
จะโชคดีมีความความสุขความสบาย
ทิศเหนือ (ทิศอุดร)
จะมีลาภได้ข้าวของเงินทอง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศอิสาน)
จะมีเกียรติยศชื่อเสียง มีคนยกย่องนับถือ
เมื่อเกิดอุบาทว์ในทางที่ไม่ดี ผู้อยู่อาศัยควรจะทำบุญเพื่อให้เหตุการณ์ร้ายกลับกลายไปทางที่ดีหรือบรรเทาลง
ที่มา:หนังสือโดยเฉลิมหล้า พรหมกิติ

 

 


Similar Posts