มหาดไทยขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี67ต่ออีก2 เดือน

 

 

กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2567ต่ออีก2เดือนช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่าย
การเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีประชาชนเจ้าของที่ดินจำนวนไม่น้อยอยู่ในข่ายต้องชำระภาษี โดยเฉพาะที่ดินแปลงใหญ่ที่เป็นมรดก ที่ดินเกษตรกร รวมถึงที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองราคาประเมินที่ดินค่อนข้างสูงคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของคนที่ต้องการซื้อไว้ใกล้แหล่งงาน ขณะราคาประเมินที่ดินรัฐรอบบัญชีปี2566-2569 ที่ใช้เป็นฐานอ้างอิง และอัตราโครงสร้างที่ปรับสูงขึ้นเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัว
วันที่ 10 พ.ย.2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ประจำปี 2567 มีสาระสำคัญเป็นการขยายกำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 เป็นการทั่วไป ออกไป 2 เดือน ตามที่ รมว.มหาดไทยได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยมีมาตรการเพื่อแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนที่เผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วในส่วนของไฟฟ้า
ขณะที่ส่วนของประปาอยู่ระหว่างการพิจารณา ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศให้มีการขยายกำหนดการเก็บภาษีที่ดินและท้องถิ่นในปี 2567 ออกไป 2 เดือน ซึ่งท่านอนุทิน ได้ลงนามแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนมีผลบังคับต่อไป โดยมาตรการนี้จะช่วยทำให้ประชาชนมีเวลาสามารถบริหารค่าใช้จ่าย เหลือสภาพคล่องไปใช้จ่ายในระยะเวลาที่ยืดออกไป สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ขณะนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นเศรษฐกิจ
สาระสำคัญของประกาศกระทรวงฯได้ขยายระยะเวลาดำเนินการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังนี้
1.ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมจัดทำข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากเดิมภายในเดือน พ.ย. 2566  เป็น ภายในเดือน ม.ค. 2567
2.ขยายกำหนดเวลาของ อปท. ในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากเดิมก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2567 เป็น ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2567
3. ขยายกำหนดเวลาของ อปท. ในการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้ประชาชนผู้เสียภาษี  จากเดิมภายในเดือน ก.พ. 2567 เป็น ภายในเม.ย. 2567
4.ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมภายในเดือน เม.ย. 2567 เป็น ภายในเดือนมิ.ย. 2567
5.ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี ดังนี้  งวดที่1 จากเดิมชำระภายในเดือนเม.ย. 2567 เป็น ภายในเดือนมิ.ย. 2567  งวดที่2 จากเดิมภายในเดือน พ.ค. 2567 เป็น ภายในเดือน ก.ค. 2567  และ งวดที่3 จากเดิมภายในเดือน มิ.ย. 2567 เป็น ภายในเดือน ส.ค.2567
6.ขยายกำหนดเวลาของ อปท. ในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้าง จากเดิมภายในเดือน พ.ค. 2567 เป็น ภายในเดือน ก.ค. 2567
7.ขยายกำหนดเวลาของ อปท. ในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือนมิ.ย. 2567 เป็นภายในเดือน ส.ค. 2567

 

ที่มา:Thansettakij

Similar Posts