ฤกษ์ดีเดือนกันยายน2567

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน2567   สำหรับท่านที่ต้องการจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านใหม่ ปลูกเรือน ลงเสาเอก  จดทะเบียนการค้า เปิดกิจการร้านค้า ในปี 2567นี้ จะได้เป็นสิริมงคล มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ
เดือนกันยายน
วันศุกร์ที่ 6  กันยายน 2567 ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ธงชัย+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร  จัดหิ้งพระใหม่   เปิดกิจการใหม่ เปิดร้านค้าออนไลน์ ลงเสาเอก ปลูกบ้าน  เปลี่ยนชื่อ-สกุล  เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน โอนบ้าน   เหมาะสำหรับใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
ยกเว้นคนที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 10.56-11.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 12.41-13.36 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 14.09-14.59 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 15.51-16.46 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
————————————————-
วันศุกร์ที่ 13  กันยายน 2567 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง ฤกษ์ดีเป็นวันสิทธิโชค+ศุภะ  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่  เปลี่ยนชื่อ-สกุล  เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน โอนบ้าน  หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
ยกเว้นงานปลูกต้นไม้ เพาะชำต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 05.04-05.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 06.41-07.36 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 09.31-10.26 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 11.21-12.16 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.19-16.14 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
————————————————-
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน  2567 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน  เปิดกิจการ เปิดร้านค้าออนไลน์ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ ลงเสาเอก ตั้งศาลหรือใช้กับงานมงคลได้ทั้งปวง จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น
ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์และวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ด้วยเด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี
เวลา 06.51-07.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 08.41-09.36 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 10.31-11.26 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 15.09-16.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 16.59-17.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
——————————————
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน  2567 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง  ฤกษ์ดีเป็นศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่  เปลี่ยนชื่อ-สกุล  เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน โอนบ้าน  หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 10.39-11.35 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 13.51-14.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 15.41-16.36 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 

wandee00

ถ้าเอาไปเผยแพร่กรุณาให้เครดิตทางเว็บ
baannut.com ด้วยนะค่ะ

Similar Posts