ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์2567

ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์2567 สำหรับท่านที่ต้องการจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านใหม่ ปลูกเรือน ลงเสาเอก  จดทะเบียนการค้า เปิดกิจการร้านค้า ในปี 2567นี้ จะได้เป็นสิริมงคล มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ
เดือนกุมภาพันธ์
วันพุธที่ 7  กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ศุภะ  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดร้านค้าออนไลน์ เปิดพอร์ตหุ้น  ใช้ได้กับงานมงคลทั้งปวง จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
เวลา 06.39-07.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์    เวลา 08.28-09.23 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.31-12.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์    เวลา 13.21-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
………………………………………
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3(สาม)  ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญาธุรกิจ  ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นผู้ที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ด้วยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 08.32-09.27 น. เป็นราชาฤกษ์   เวลา 11.20-12.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา  13.10-14.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์   เวลา 15.05-16.01 น.เป็นเทวีฤกษ์
……………………………………..
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นชัยโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์เป็นฤกษ์เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใช้ฤกษ์นี้ได้เช่นกัน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญาธุรกิจ โอนบ้าน  เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานมงคลต่างๆได้หมด แต่ถ้างานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีมากในกิจการนั้นทำให้เจริญรุ่งเรืองไว ทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค
ยกเว้นงานปลูกต้นไม้ เพาะชำต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี
เวลา 08.04-08.54 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.49-11.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 12.39-13.34 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
…………………………………
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3(สาม) ปีเถาะ ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน ตั้งศาล ลงเสาเอก เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่  เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อ-สกุล ใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเจ้าสาวเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 13.09-14.04 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา15.59-16.54  น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

…………………………..
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 3(สาม) ปีเถาะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่  เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร จัดหิ้งพระใหม่ ใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.51-08.46 น. เป็นราชาฤกษ์   เวลา 10.42-11.36น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา  12.32-13.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์   เวลา 14.22-15.17 น.เป็นเทวีฤกษ์
…………………………
wandee00
ถ้าเอาไปเผยแพร่กรุณาให้เครดิตทางเว็บ
 
baannut.com ด้วยนะค่ะ

 

Similar Posts