หวานเลย! ได้โปรนี้ไป มีบ้านง่าย จ่ายเบาๆ


ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม จากแสนสิริ

วันนี้ – 30 ก.ย. 67

ข้อเสนอพิเศษ อีกมากมาย*

เงื่อนไขโปรโมชัน

เงื่อนไขโปรโมชัน “หวานเลย ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 2 ปี*” ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ – 30 ก.ย. 67

1. ลูกค้าที่จอง บ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด ที่ร่วมรายการ ภายในวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 67 และโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 67 จะได้รับโปรโมชันดังนี้

1.1 ดอกเบี้ย 0% 2 ปี หรือ ดอกเบี้ย 0% 1 ปี เฉพาะโครงการที่เข้าร่วมรายการ และ เฉพาะลูกค้าที่ทําสัญญากู้ ในอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกําหนดและร่วมรายการ

1.2 ส่วนลด สูงสุด 5 ล้าน • ส่วนลด 5 ล้านบาท เฉพาะยูนิตเลขที่ 1281-010160 โครงการ เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์ – พรานนก • มูลค่าส่วนลด แตกต่างกันในแต่ละโครงการ และ/หรือ ยูนิตที่เข้าร่วมรายการ • รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ ์

2. ตรวจสอบโครงการที่เข้าร่วมรายการได้ที่ https://www.sansiri.com/campaign/rtm-q3-promotion-2024/th

3. หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในหนังสือจอง/สัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก ์ รายการโปรโมชันดังกล่าวได้ทันที

4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ธนาคารกําหนด

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ์

6. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่สํานักงานขายที่ท่านสนใจ หรือ โทร. 1685

7. กู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 4.46% – 4.71% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย ลูกค้ารายย่อยชั้ นดี (Minimum Retail Rate : MRR) ปัจจุบันเท่ากับ 7.30% ต่อปี มีผลวันที่ 3 ต.ค. 66 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศของธนาคาร รายละเอียดการคํานวณ เว็บไซต์ www.scb.co.th

ที่มา:SANSIRI

Similar Posts