เปิดจองหุ้นกู้บริษัททีพีไอโพลีนเพาเวอร์จำกัด(มหาชน) – TPIPP

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ โรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน โรงงานผลิตเชื้อเพลิงเหลว และประกอบธุรกิจสถานีให้บริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
อีเมล : AllCapitalMarket@asiaplus.co.th

 

ที่มา:Asia Plus Securities

Similar Posts