หุ้นกู้ของบริษัทออริจิ้นพร็อพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 2/2566

หุ้นกู้ของบริษัทออริจิ้นพร็อพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 2/2566

หุ้นกู้ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ค…